Optimerings-
analyse

Få en prioriteret gennemgang af specifikke initiativer, der kan vækste jeres e-handelsløsning.

Er du interesseret?

Udfyld formularen herunder og få gratis afklaring med vores e-handelseksperter om muligheden for analyse af jeres webshop.

Kr. 95.000

Onlinesalg er drevet af trafik og konverteringsrate, og netop dette er omdrejningspunktet for Hesehus Optimeringsanalyse. Vores e-handelseksperter stiller skarpt på jeres organiske trafik og brugerrejse. I får en fuld rapport med prioriterede anbefalinger til, hvordan I kan skabe vækst med jeres nuværende løsning.


Rapporten udføres uafhængigt og bagvedliggende system er ikke afgørende. Læs fuld beskrivelse

Teknisk SEO-analyse

Volumen-analyse på SEO

Den tekniske SEO-analyse gennemgår alle relevante tekniske forudsætninger i webshoppen for en så god placering på Google som muligt.

Her handler det om at ramme de ord, som brugerne mest bruger til at søge med, og dermed maksimere trafikken fra Google.

Peger på de områder, der kan optimeres for at øge pagespeeden. Det sker med en prioriteret liste, der typisk berører content og tekniske indsatser.

Pagespeed-analyse

Danmarks bedste til e-commerce

IconIconIcon

Stor effekt kan efter vores erfaring opnås med indsatser på Optimeringsanalysens fem områder.

UX-analysen kommer med konkrete anbefalinger til optimering af brugeroplevelsen. Det kan være placeringen af elementer, navngivning af menupunkter og meget mere.

Vi sammenligner jeres tal fra Analytics med nogle af de største webshops i Danmark (Hesehus-kundebenchmark), og highlighter jeres styrker og svagheder.

Benchmark-analyse

UX-analyse

IconIcon

få Konkrete
benchmark-resultater

Desktop

Mobil

Tablet

3,01%

3,18%

3,45%

1,15%

1,40%

1,67%

2,00%

2,19%

2,47%

År 0

År 1

År 2

Hesehus benchmark - konverteringsgrad

Hesehus Optimeringsanalyse, giver jer et samlet indblik i, hvordan jeres webshop performer. Udgangspunktet er, at alle webshops kan optimeres, så onlinesalget bliver større. Især trafik og konverteringsrate er ofte lavthængende frugter. Anbefalingerne fra os vil derfor være så konkrete, at I kan implementere forbedringsforslagene, og let høste frugterne. Vores Optimeringsanalyse består af fem delanalyser:

Volumen-analyse på SEO

Her handler det om at ramme de ord, som brugerne mest bruger til at søge med, og dermed maksimere trafikken fra Google. Dette sker i analysen af den volumen, relevante søgeord har på Google. Ofte vil der her være nogle nøgleord med stor volumen, som der f.eks. bør laves landing pages til dem. Med volumenanalysen bliver det nemt at prioritere content-arbejdet, da det er tydeligt, hvad der vil give størst effekt.

Pagespeed er en måling af brugerens oplevede hastighed på webshoppen. Det har stor betydning for onlinesalget af to årsager. Svarhastigheden og pagespeed. Begge indgår som væsentlige parametre i Googles rangering af hjemmesider. Pagespeed-analysen peger på de områder, hvor der skal sættes ind for at forbedre hastigheden. Det sker med en prioriteret liste, som er meget konkret at gå til. Der er typisk både tale om content-indsatser og tekniske indsatser.

Pagespeed-analyse

Benchmark-analyse

Vi sammenligner jeres tal fra Analytics med nogle af de største webshops i Danmark (Hesehus-kundebenchmark), og highlighter jeres styrker og svagheder. Det gælder bl.a. på trafiksammensætning, konverteringsrate, frafald og checkout. Analysen viser, hvor der er størst underperformance og peger dermed på konkrete indsatsområder.

UX, User Experience, er den ”bløde” del af analysen. Når den kvantitative benchmark-analyse har peget på områderne med underperformance, går UX-analysen i dybden set med brugerøjne og kommer med konkrete anbefalinger til at ændre brugeroplevelsen. Det kan være placeringen af elementer, navngivning af menupunkter eller andre tekster, overholdelse af konventioner og meget mere. Ud over sammenhængen med benchmark-analysen gennemføres også en generel UX-analyse af webshoppen, så Hesehus’ UX-afdelings ekspertviden sættes i spil bredt og giver ideer til konkrete tiltag både på den korte og længere bane.

UX-analyse

IconIconIconIcon

Den tekniske SEO-analyse gennemgår alle relevante tekniske forudsætninger i webshoppen for en så god placering på Google som muligt. Analysen har et klart e-commerce-fokus og fylder typisk ca. 30 sider, hvor fokus er på 25 nøgleegenskaber, som så vidt muligt skal være opfyldt. Status på egenskaberne er kommenteret undervejs, og analysen afsluttes med et overbliksskema, hvor farverne grøn/gul/rød angiver indsatsområderne.

Teknisk SEO-analyse

Icon

Onlineomsætning

Konverteringsrate

IconIcon

Trafik

Ordrestørrelse

Del pdf'en med
dine kolleger

Icon
Button

Har du flere spørgsmål?

Er du ikke kommet helt til bunds i stoffet? Så udfyld skemaet her og lad os tage en snak og få kigget på jeres webshop og de muligheder vi sammen kan realisere.

@All rights reserved

Tlf: 65 91 51 80 - E-mail: info@hesehus.dk - CVR: 26676231

Englandsgade 24

5000 Odense C

Odense

Aarhus

Åboulevarden 37, 4.

8000 Aarhus C